Wniosek do wierzyciela o odstąpienie od egzekucji komorniczej wzór

Jak napisać pismo do wierzyciela o odstąpienie od komornika? Wycofać sprawę od komornika może tylko i wyłącznie wierzyciel, składając wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Generalnie dłużnik także może doprowadzić do zakończenia postępowania egzekucyjnego, ale tylko przez całkowitą spłatę należności.

Jeśli dłużnik natomiast nie ma możliwości spłaty całkowitej zadłużenia, może nawiązać kontakt z wierzycielem, składając wniosek do wierzyciela o odstąpienie od egzekucji komorniczej.

We wniosku takim dłużnik powinien zaproponować wierzycielowi spłatę zadłużenia z pominięciem komornika, określając swoje możliwości finansowe. Samo złożenie wniosku do wierzyciela o odstąpienie od egzekucji bez zobowiązania się do spłaty długu nie przyniesie rezultatów, bo niby dlaczego wierzyciel miałby cofać zajęcie komornicze?

Dłużnik musi mieć jakąś kartę przetargową, inaczej wzór wniosku do wierzyciela o wstrzymanie egzekucji komorniczej zostanie odrzucony lub w ogóle nierozpatrzony.

Poniżej znajduje się sprawdzony już wielokrotnie wzór pisma, który należy pobrać i wysłać na adres wierzyciela, lub zanieść go osobiście:

Wniosek do wierzyciela o zawieszenie/odstąpienie od egzekucji komorniczej

wniosek-do-wierzyciela-o-odstapienie-od-egzekucji-komorniczej-wzor-doc-pdf
Wniosek do wierzyciela o odstąpienie od egzekucji komorniczej wzór

Kiedy jeszcze może dojść do umorzenia egzekucji?

  • Umorzenie egzekucji komorniczej z mocy prawa – komornik umorzy egzekucję komorniczą w przypadku braku możliwości zaspokojenia wierzyciela przez niewypłacalność dłużnika i brak majątku.
  • Umorzenie z egzekucji z urzędu –  prawo przewiduje umorzenie postępowania egzekucyjnego z urzędu jeśli np. prowadzenie egzekucji nie należy do organów sądu. Do umorzenia egzekucji dojdzie też, gdy wierzyciel albo dłużnik nie będzie posiadał osobowości prawnej, tzw. brak zdolności sądowej.
  • Umorzenie na wniosek – chodzi tutaj o umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela lub osoby, przeciwko której prowadzona jest egzekucja, a która nie jest dłużnikiem.

Umorzenie egzekucji a umorzenie długu

Umorzenie egzekucji nie jest tym samym co umorzenie długu. Organ egzekucyjny umarzając postępowanie egzekucyjne, doprowadza do wstrzymania czynności mających na celu odzyskanie na rzecz wierzyciela środków pieniężnych.

Jednak wstrzymanie czynności egzekucyjnych nie doprowadza do zniknięcia długu. Dług nadal istnieje i wierzyciel ma prawo dochodzić jego spłaty w każdym czasie, chyba że wierzyciel rzeczywiście umorzył dług (niestety bardzo rzadko dochodzi do takich sytuacji).

Podobne wyszukania:

  • Jak napisać pismo do wierzyciela o odstąpienie od komornika
  • Wniosek do wierzyciela o odstąpienie od egzekucji komorniczej

Warto przeczytać: Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia konta bankowego

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *