Oświadczenie o przyjęciu pieniędzy za szkodę wzór

(2 opinie klienta)

15,00 

Jak napisać oświadczenie o naprawieniu szkody, aby zabezpieczyć interesy obu stron kolizji, czy też innego zdarzenia? w oświadczeniu powinno znaleźć się szereg informacji, które umożliwią rozpoznanie sprawcy kolizji oraz poszkodowanego, a także pojazdów biorących udział w zdarzeniu.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pełnoprawnego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wydrukowania i wypełnienia wzór oświadczenia o otrzymaniu zapłaty za kolizję.

Jak napisać oświadczenie o polubownym załatwieniu szkody? oświadczenie takie polega na oznajmieniu przez stronę której wyrządziliśmy szkodę, że otrzymała od nas zadośćuczynienie w formie gotówki za wyrządzoną szkodę. Oświadczenie o przyjęciu pieniędzy za szkodę koniecznie należy zawrzeć w formie pisemnej do celów dowodowych.

Osoba która doznała szkody, w oparciu o sporządzone oświadczenie, nie ma prawa dochodzić odszkodowania z OC sprawcy, ponieważ sprawca naprawił szkodę którą wyrządził, wpłacając na rzecz poszkodowanego umówioną kwotę.

Co więcej, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, osoba która płaci gotówką za jakąkolwiek rzecz, ma prawo żądać od wierzyciela pokwitowania wpłaty tejże gotówki. Oświadczenie o przyjęciu pieniędzy za szkodę powinno zostać wystawione od razu w chwili przekazania pieniędzy, bądź w jak najkrótszym możliwym czasie.

Dlaczego należy żądać pisemnego potwierdzenia, że przekazaliśmy pieniądze za szkodę poszkodowanemu? ponieważ w razie sporu w przyszłości, to na stronie która wpłaciła gotówkę, ciąży obowiązek udokumentowania tego faktu.

Podstawa prawna:

Art. 6. Ciężar dowodu – onus probandi [ Dz.U.2020.0.1740 t.j. – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny ]

Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

a jakie przepisy uprawniają nas do żądania pokwitowania wpłaty gotówki za szkodę? tutaj przywołać należy Art. 462. Pokwitowanie dla dłużnika:

§ 1. Dłużnik, spełniając świadczenie, może żądać od wierzyciela pokwitowania.

§ 2. Dłużnik może żądać pokwitowania w szczególnej formie, jeżeli ma w tym interes.

§ 3. Koszty pokwitowania ponosi dłużnik, chyba że umówiono się inaczej.

Jak powinno wyglądać oświadczenie o otrzymaniu zapłaty za kolizję? oświadczenie zapłaty za szkodę powinno zawierać w swojej treści m.in. takie elementy jak:

 • imię i nazwisko osoby która dokonała szkody,
 • imię i nazwisko osoby poszkodowanej,
 • dane pojazdów biorących udział w kolizji,
 • kwota zadośćuczynienia,
 • metoda płatności,
 • oświadczenie poszkodowanego dotyczące nieubiegania się o dodatkowe odszkodowanie z OC sprawcy,
 • czytelne podpisy obu stron.

Co więcej, oświadczenie o przekazaniu pieniędzy może zostać sporządzone w jednym tylko egzemplarzu, który otrzyma osoba wpłacająca gotówkę, poszkodowany w kolizji drogowej nie musi takiego oświadczenia posiadać.

Oświadczenie o naprawieniu szkody w formie gotówki powinno zakończyć sprawę, i zdarzenie drogowe dobiec powinno końca. Obie strony uczestniczące w zdarzeniu po wręczeniu gotówki i otrzymaniu oświadczenia w formie pokwitowania wpłaty pieniędzy mogą spokojnie rozjechać się do domu.

Dokument często nazywany jest jako:

 • oświadczenie o polubownym załatwieniu szkody
 • oświadczenie o uszkodzeniu samochodu
 • oświadczenie poszkodowanego kolizji drogowej.

Podobne wzory pism:

2 opinie dla Oświadczenie o przyjęciu pieniędzy za szkodę wzór

 1. M.B.

  Ok polecam

 2. Klaudia Dąbrowska

  polecam pismo

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *