Umowa użyczenia części lokalu na działalność gospodarczą członkowi rodziny wzór

(2 opinie klienta)

15,00 

Umowa użyczenia lokalu lub części lokalu na działalność gospodarczą członkowi rodziny charakteryzuje się tym, że jest to nieodpłatne użyczenie lokalu członkowi rodziny na potrzeby przez niego prowadzonej działalności gospodarczej. Aby ułatwić Ci tę czynność, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy użyczenia lokalu.

Kategoria:

Umowa użyczenia części lokalu na działalność gospodarczą członkowi rodziny pozwala na prowadzenie działalności gospodarczej (usługowej lub handlowej) we wskazanej części lokalu przez osobę najbliższą dla właściciela lokalu. Istotną umowy użyczenia jest jej nieodpłatny charakter – na podstawie użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu w użyczenie przez czas oznaczony lub nieoznaczony na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy (lokalu).

Niemniej jednak umowa użyczenia części lokalu na działalność gospodarczą członkowi rodziny może wywoływać skutki podatkowe zarówno po stronie użyczającego, jak i po stronie otrzymującego.

Dlatego należy pamiętać, że zgodnie z ordynacją podatkową za członków rodziny podatnika uważa się zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, małżonków zstępnych, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz pozostającą z podatnikiem w faktycznym pożyciu.

Niemniej jednak dla uniknięcia negatywnych skutków zawarcia umowy, należy sięgnąć po sprawdzony wzór umowy użyczenia części lokalu na działalność gospodarczą członkowi rodziny.

Podobne wzory pism:

2 opinie dla Umowa użyczenia części lokalu na działalność gospodarczą członkowi rodziny wzór

  1. Mariusz W.

    pismo jest ok polecam

  2. Lucjan Krasiński

    wszystko w porządku

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *