Wniosek o złożenie do depozytu sądowego WZÓR

(1 opinia klienta)

15,00 

Jak napisać wniosek o złożenie do depozytu sądowego? ponieważ wniosek kierowany jest do sądu, powinien spełniać wszelkie wymogi stawiane pismom procesowym, we wniosku więc powinny znaleźć się wszystkie niezbędne elementy, inaczej zostaniemy wezwani do uzupełnienia braków formalnych.

Aby ułatwić Ci napisanie takiego wniosku, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o złożenie do depozytu sądowego, do którego pobrania gorąco Cię zachęcam.

Kategoria:

Kiedy składa się pieniądze do depozytu sądowego? przedmiot świadczenia składa się kilku sytuacjach:

  • brak kontaktu z wierzycielem,
  • zwłoka/opieszałość wierzyciela,
  • niewiedza dłużnika kto jest wierzycielem,
  • brak danych wierzyciela,
  • gdy powstał spór, kto jest wierzycielem,
  • lub w przypadku gdy zaistniały inne okoliczności, przez które świadczenie nie może zostać przez dłużnika spełnione.

Jednak co najważniejsze:

Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego niesie za sobą takie same skutki jak spełnienie świadczenia bezpośrednio u wierzyciela. Warto również dodać, że wszczęcie postępowania o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego może zostać zainicjowane wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej.

Aby osoba zainteresowana mogła wpłacić pieniądze do depozytu sądowego, musi więc złożyć pisemny wniosek o złożenie pieniędzy do depozytu sądowego. Wniosek musi spełniać wszystkie wymogi stawiane tego typu pismom (aby ułatwić Ci napisanie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wydrukowania i wypełnienia wzór wniosku o złożenie do depozytu sądowego).

Do jakiego sądu składa się wniosek o złożenie do depozytu sądowego? sądem właściwym do złożenia wniosku o złożenie przedmiotu świadczenia jest sąd miejsca wykonania zobowiązania. A kiedy w przypadku niemożności ustalenia takiego miejsca, właściwy będzie sąd miejsca zamieszkania/siedziby wierzyciela, a w przypadku kiedy wierzyciel nie jest znany, właściwy będzie sąd miejsca zamieszkania dłużnika.

Po otrzymaniu wniosku o złożenie do depozytu sądowego sąd nie bada prawdziwości danych zawartych we wniosku, sąd jedynie ograniczy się do oceny, czy na podstawie zawartych danych i przytoczonych okoliczności, złożenie pieniędzy do depozytu jest prawnie uzasadnione.

Pamiętać należy, że złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego będzie możliwe dopiero po uzyskaniu zezwolenia sądu. Jeśli jednak przedmiotem świadczenia jest kwota wyrażona w polskich złotych, to złożenie do depozytu sądowego może być dokonane jeszcze przed uzyskaniem zezwolenia sądu.

Podobne wpisy: Wniosek o wypłatę środków z depozytu sądowego wzór

Podobne:

1 opinia dla Wniosek o złożenie do depozytu sądowego WZÓR

  1. Kawalska Karolina

    Transakcja przebiegła szybko i bezproblemowo, wzór wniosku jest OK!

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *