Jak odzyskać dług od osoby prywatnej?

Odzyskanie długu od osoby prywatnej nie jest łatwym zadaniem. Jeśli dłużnik regularnie spłaca swoje zobowiązanie, sprawa nie wymaga interwencji, jednak w przypadku, kiedy w różny sposób unika on spłaty zadłużenia, wierzyciel musi skorzystać z rozwiązań, które pomogą mu ściągnąć dług. Jakie metody można zastosować, aby odzyskać pieniądze od osoby prywatnej?

Odzyskanie pieniędzy od osoby prywatnej na drodze porozumienia

Odzyskiwanie długu od osoby prywatnej zawsze warto zacząć w sposób polubowny. Na początku można spróbować porozmawiać z dłużnikiem w sposób szczery, proponując rozwiązania korzystne dla obydwu stron.

W trakcie rozmowy może okazać się, że dana osoba ma poważne problemy finansowe. W takiej sytuacji wierzyciel może zdecydować się na odroczenie spłaty lub rozłożenie jej na mniejsze raty.

Porozumienie z dłużnikiem to najprostsze rozwiązanie, bowiem pozwala sprawdzić, czy brak płatności wynika z ciężkiej sytuacji materialnej, czy stanowi zamierzoną próbę oszustwa.

Jeśli rozmowy ani prośby o spłacenie długu nie są skuteczne, wierzyciel powinien skontaktować się z radcą prawnym, który poleci mu najkorzystniejsze rozwiązanie. Zdarza się jednak, że jedynym wyjściem z takiej sytuacji jest skierowanie sprawy na drogę sądową.

Jak odzyskać dług od osoby prywatnej na drodze sądowej?

Skierowanie sprawy zadłużenia do sądu jest kłopotliwe, lecz skuteczne, o ile dłużnik nie przepisze swojego majątku na inną osobę. W pozostałych przypadkach po skierowaniu sprawy na drogę sądową sąd wydaje nakaz zapłaty zadłużenia, co daje wierzycielowi możliwość przystąpienia do windykacji komorniczej.

Komornik zajmuje mienie dłużnika, które staje się następnie przedmiotem licytacji. Po sprzedaży uzyskany w ten sposób dochód stanowi spłatę należności.

Należy pamiętać jednak, że jest to rozwiązanie, z którego mogą skorzystać wyłącznie wierzyciele posiadający dokument potwierdzający wypłatę pożyczki, czyli odpowiednią umowę.

Jak odzyskać pieniądze od osoby prywatnej poprzez sprzedaż długu?

Zastanawiając się, jak ściągnąć dług od osoby prywatnej, warto rozważyć rozwiązanie w postaci wystawienia zadłużenia na giełdzie wierzytelności. Jest to prosty sposób na „odsprzedaż” długu, dostępny dla osób prywatnych i przedsiębiorstw.

Ceny ofert na giełdzie wierzytelności różnią się w zależności od wartości wierzytelności, terminów spłaty czy liczby długów.

Rozwiązanie tego typu ma wiele zalet dla wierzyciela, ponieważ pozwala mu szybko uzyskać pieniądze, redukując jednocześnie własne koszty procesu odzyskania ich na przykład na drodze sądowej.

Skorzystanie z giełdy wierzytelności oszczędza także czas i nerwy oraz pozwala zminimalizować formalności związane ze ściągnięciem długu.

Jak odzyskać dług od osoby prywatnej bez umowy?

Umowę pożyczki można zawrzeć w formie ustnej – należy ona do umów nazwanych, regulowanych przez przepisy kodeksu cywilnego. Jeśli kwota pożyczki przekracza 1000 złotych, należy obowiązkowo potwierdzić ją dokumentem.

Warto pamiętać o tym, bowiem odpowiednie pismo stanowi podstawę dochodzenia swoich roszczeń w sądzie. Podkreśla się również, że sporządzenie i podpisanie takiej umowy nie obliguje wierzyciela do wydania pieniędzy dłużnikowi.

Ma on bowiem prawo odstąpić od umowy i odmówić wydania przedmiotu pożyczki, na przykład w sytuacji, kiedy jej zwrot jest wątpliwy (ze względu na zły stan majątkowy dłużnika).

Jeśli umowa pożyczki (ustna lub pisemna) nie określa terminu zwrotu środków, to pożyczkobiorca powinien oddać pożyczoną kwotę w ciągu 6 tygodni od dnia, w którym wierzyciel zażąda jej zwrotu. Ponadto, w przypadku opóźnień, pożyczkodawca ma praw żądać odsetek za każdy dzień zwłoki z zapłatą.

Jak ściągnąć dług od osoby prywatnej, jeśli nie posiadamy dowodu w postaci podpisanej umowy? W takiej sytuacji należy poszukać innych dowodów, które potwierdzą przekazanie środków pożyczkobiorcy.

Mogą to być na przykład zeznania osób trzecich (w określonych okolicznościach) lub wyciąg bankowy z przelewem środków, o ile w jego tytule wyraźnie zaznaczono, że jest to kwota pożyczki. Poza tym formę umowy stanowi również wiadomość e-mail czy treść wiadomości SMS. Warto dopilnować także, aby wezwania do zwrotu środków sporządzać już w formie pisemnej.

Należy wiedzieć, że w przypadku braku umowy pożyczki, sąd nie dopuszcza dowodów w postaci zeznań świadków ani przesłuchania stron. Od tej reguły istnieją jednak wyjątki. Kiedy takie materiały dowodowe będą miały znacznie? Są to przypadki:

  • sporów pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą,
  • sporów, w których obie strony wyrażają zgodę na dopuszczenie takich dowodów,
  • kiedy fakt dokonania czynności prawnej będzie poniekąd uprawdopodobniony za pomocą pisma, na przykład potwierdzenia przelewu,
  • kiedy sąd ze względu na okoliczności sprawy uzna takie działanie za konieczne,
  • kiedy dokument (umowa pożyczki) został zniszczony, zgubiony lub zabrany przez osobę trzecią.

Jak odzyskać dług od znajomego?

Odpowiedź na pytanie: „Jak odzyskać pieniądze które pożyczyłem osobie prywatnej?” nie jest oczywista. Najważniejsze jest podjęcie działań, bowiem bierność z pewnością nie przyczyni się do szybkiego i skutecznego załatwienia sprawy.

Jak ściągnąć dług od osoby prywatnej? Warto zacząć działania od łagodnych sposób windykacji, czyli przypomnienia znajomemu o zaciągniętej pożyczce, nawet jeśli nie została ona tak nazwana w trakcie ustaleń pomiędzy stronami.

W sytuacji, kiedy nie spisano żadnej umowy, należy skupić się na tym, aby cała ścieżka dochodzenia zwrotu środków była już udokumentowana. O zwrot musimy ubiegać się więc poprzez wiadomości SMS i e-mail, bądź listy polecone wysyłane za potwierdzeniem odbioru.

Jak odzyskać pieniądze od znajomego, który nie reaguje na wiadomości? Wtedy warto skorzystać już z pomocy kancelarii prawniczej, nie przejmując się relacjami prywatnymi, które na tym etapie są już mimo wszystko mocno zaburzone.

Niekiedy odpowiednie pismo z kancelarii jest wystarczającym środkiem motywującym dłużnika do zwrotu środków. To pozwala z kolei uniknąć występowania na jeszcze bardziej nieprzyjemną dla stron drogę sądową.

Podobne wpisy:

Wpis pochodzi z kategorii: