Postępowanie przed sądem

Pozew o podwyższenie alimentów i zasada ustalania ich wysokości

Tematem niniejszej artykułu jest kwestia możliwości podwyższenia alimentów, do świadczenia których zobowiązany wobec dziecka jest rodzic. Zasada ogólna ustalania wysokości alimentów Zasadą ogólną, w świetle art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jest to, że zakres świadczeń alimentacyjnych, a więc wysokość alimentów, zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości rodziców …

Pozew o podwyższenie alimentów i zasada ustalania ich wysokości Czytaj więcej »

Rozwód cywilny a stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego

Rozwód cywilny a stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego – zasadnicze różnice

Według danych GUS, liczba rozwodów cywilnych w Polsce od 2008 r. utrzymuje na stałym poziomie, tj. co roku średnio 65 – 66 tys. par. Coraz więcej osób decyduje się jednak na wszczęcie przed sądem kościelnym procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Znaczny wzrost liczby wnoszonych skarg powodowych dostrzec można  szczególnie po wejściu w życie reformy papieża …

Rozwód cywilny a stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego – zasadnicze różnice Czytaj więcej »

po rozwód do biskupa

Po rozwód do biskupa…

Wiele osób będących tuż po rozwodzie cywilnym pragnie uregulować swą sytuację prawną również w Kościele. Szukają wówczas informacji i pomocy wśród znajomych oraz na forach internetowych, wpisując w wyszukiwarkę internetową frazy: „rozwód kościelny” lub „unieważnienie małżeństwa”. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, wyjaśniam, na czym polega proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa oraz podpowiadam, gdzie znaleźć można fachową …

Po rozwód do biskupa… Czytaj więcej »

Pozew o rozwód

Kompendium rozwodnika – prawne aspekty rozwodu

Przesłanki rozwodu. Zwykle wydaje się, że sytuacja, w której jeden z małżonków stosuje przemoc wobec drugiego lub innych domowników, nie wspiera utrzymania rodziny, uzależnia się od używek, zostaje skazany prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności, czy wreszcie zdradza, oznacza, że sąd rodzinny musi orzec o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód. Oczywiście najczęściej, w tego typu sytuacjach …

Kompendium rozwodnika – prawne aspekty rozwodu Czytaj więcej »

dowody z zatrutego drzewa

Dowody uzyskane w  wyniku przestępstwa, czyli owoce zatrutego drzewa w postępowaniu karnym

W ostatnich dniach dość popularnym tematem w mediach jest kwestia oparcia przez sąd rozstrzygnięcia na dowodach pochodzących bezpośrednio z czynu zabronionego. Wiąże się to z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2015 roku nowelizacji kodeksu postępowania karnego, a  w szczególności z powstaniem regulacji art. 168a. Czy rzeczywiście od 1 lipca 2015 roku w polskim …

Dowody uzyskane w  wyniku przestępstwa, czyli owoce zatrutego drzewa w postępowaniu karnym Czytaj więcej »

postępowanie upominawcze

Postępowanie upominawcze – co musisz wiedzieć? [SPRAWDŹ!]

Postępowanie upominawcze jest dość podobne do omówionego wcześniej postępowania nakazowego. Również mamy do czynienia z wydaniem przez sąd na posiedzeniu niejawnym nakazu zapłaty, od którego należy w terminie dwutygodniowym od doręczenia wnieść tzw. inny środek zaskarżenia (pod koniec artykułu znajdziesz wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty). W pierwszej kolejności opisując postępowanie upominawcze, warto wskazać na cechę, …

Postępowanie upominawcze – co musisz wiedzieć? [SPRAWDŹ!] Czytaj więcej »

sprzeciw od wyroku zaocznego

Sprzeciw od wyroku zaocznego [PORADNIK]

Stosując podział środków zaskarżenia na zwyczajne (apelacja, zażalenie), nadzwyczajne (kasacja, skarga o wznowienie postępowania) i inne, sprzeciw od wyroku zaocznego zaliczymy do trzeciej wymienionej grupy. Czym jest wyrok zaoczny? Na samym początku należy rozważyć, czym jest wyrok zaoczny oraz kiedy może dojść do jego wydania. Jest to jedna z forma orzeczenia merytorycznego, rozstrzygającego istotę sprawy,  …

Sprzeciw od wyroku zaocznego [PORADNIK] Czytaj więcej »

przedsądowe wezwanie do zapłaty

Przedsądowe wezwanie do zapłaty – co powinno zawierać?

Tematem, jaki chciałbym dzisiaj poruszyć, jest przedsądowe wezwanie do zapłaty. Chcę w tym miejscu wyjaśnić, czym powinno charakteryzować się takie pismo, a przede wszystkim, jakie wywołuje ono skutki. Zagadnienia te nie są zbytnio skomplikowane, jednak zdarza się, że w praktyce mogą sprawiać pewne problemy uczestnikom obrotu prawnego. Przedsądowe wezwanie do zapłaty Ogólnie rzecz biorąc, możemy …

Przedsądowe wezwanie do zapłaty – co powinno zawierać? Czytaj więcej »

zarzuty do nakazu zapłaty

Zarzuty do nakazu zapłaty, czyli kilka słów o postępowaniu nakazowym

W niniejszym artykule zostanie omówiony tzw. inny środek zaskarżenia, a konkretnie zarzuty od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu odrębnym nazywanym postępowaniem nakazowym. Na wstępie należy przyjrzeć się samej istocie postępowania nakazowego, która z kolei determinuje możliwość wydania orzeczenia, o jakim wspomniano w tytule. Kilka słów o postępowaniu nakazowym Postępowanie nakazowe jest postępowaniem fakultatywnym, a więc …

Zarzuty do nakazu zapłaty, czyli kilka słów o postępowaniu nakazowym Czytaj więcej »

terminy w postępowaniu cywilnym

Terminy w postępowaniu cywilnym [PORADNIK]

Zgodnie ze słownikową definicją „terminem” jest czas określony na wykonanie jakiegoś działania. Terminy w postępowaniu cywilnym możemy podzielić, biorąc za kryterium adresata przepisu normującego dokonanie danej czynności w określonym czasie na: terminy dotyczące sądu oraz terminy wiążące strony i innych uczestników postępowania. Te terminy w postępowaniu cywilnym musisz znać W następnej kolejności możemy podzielić terminy na …

Terminy w postępowaniu cywilnym [PORADNIK] Czytaj więcej »