Rezygnacja ze szkoły policealnej – wzór

(2 opinie klienta)

15,00 

Podanie o rezygnację ze szkoły policealnej koniecznie należy sporządzić na piśmie, aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór podania o rezygnację ze szkoły policealnej.

Jak napisać podanie o rezygnacji ze szkoły policealnej? Większość szkół policealnych posiada w swoim regulaminie postanowienia odnoszące się do warunków rezygnacji z dalszej nauki. Wśród paragrafów znajdziemy zazwyczaj informację, iż rezygnacja ze szkoły policealnej wymaga złożenia formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Wiele instytucji tego typu od słuchacza, który złoży takie pismo, może wymagać także uregulowania zaległych należności. Co więcej, w niektórych regulaminach mogą znaleźć się także zapisy o konieczności opłacenia czesnego do końca bieżącego semestru.

Rezygnacja ze szkoły policealnej jest pismem, które powinno zawierać odpowiednią argumentację. Należy uzasadnić w nim przyczynę wypowiedzenia szkole umowy, np. podjęcie pracy czy rozpoczęcie studiów stacjonarnych. Dokument należy opatrzyć właściwą datą i miejscem jego sporządzenia.

Konieczne jest także podanie własnych danych osobowych wraz z określeniem kierunku, roku i trybu nauczania. Podania o wykreślenie z listy słuchaczy bardzo często rozpatrywane są na miejscu i nie wymagają informowania o tym drugiej strony.

Podobne wzory pism:

2 opinie dla Rezygnacja ze szkoły policealnej – wzór

  1. Ulatti

    Pismo jest dobre, operacja rezygnacji udała się.

  2. Marcin Warzyński

    pismo OK

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *