Wniosek o odpis wyroku rozwodowego wzór

10,00 

Jak napisać wniosek o odpis wyroku rozwodowego? aby pismo sądowe mogło zostać uznane przez sąd za prawidłowe, w piśmie muszą znaleźć się niezbędne elementy dla tego typu pism. Niedopełnienie wymagań stawianym pismom sądowy może skutkować odrzuceniem pisma, lub wezwaniem wnioskodawcy do uzupełnienia braków formalnych, co znacznie wydłuży uzyskanie odpisu wyroku rozwodowego.

Aby ułatwić Ci napisanie wniosku, przygotowaliśmy gotowy do wydrukowania i wypełnienia wzór wniosku.

Wniosek o odpis wyroku rozwodowego może złożyć strona postępowania (powód lub pozwany), aby sąd wydał lub wydał i doręczył na wskazany adres zapadłe w sprawie orzeczenie. Wniosek o odpis wyroku rozwodowego składa się do sądu, który rozpoznawał sprawę rozwodową jako ostatni. W pierwszej instancji będzie to Sąd Okręgowy.

Natomiast kiedy wyrok został zaskarżony, wniosek o wydanie orzeczenia, należy złożyć do sądu drugiej instancji, którym będzie Sąd Apelacyjny. Pomocnym może okazać się wzór wniosku o odpis wyroku rozwodowego. Przedmiotowy wniosek można złożyć osobiście w biurze podawczym lub przesłać do właściwego sądu za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym.

Od wniosku o wydanie odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem jego prawomocności pobierana jest opłata kancelaryjna, która obecnie wynosi 20 złotych za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu. Niniejszą opłatę należy uiścić wraz ze złożeniem wniosku w kasie sądu lub przelewem na rachunek sądu, dołączając do wniosku dowód uiszczenia opłaty.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o odpis wyroku rozwodowego wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.