Wniosek o zakaz zbliżania się wzór

(1 opinia klienta)

15,00 

Jak napisać pismo o zakaz zbliżania się? jest to dość trudne w przygotowaniu pismo, ponieważ powinno ono spełnić szereg formalnych wymagań, dlatego, aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór wniosku o zakaz zbliżania się. Wzór należy jedynie pobrać, wydrukować i wypełnić, a następnie złożyć w sądzie osobiście lub drogą pocztową.

Kategoria:

Wstęp

Wniosek o zakaz zbliżania się może złożyć pokrzywdzony, który obawia się o własne życie i zdrowie, między innymi kiedy, podejrzany kieruje wobec niego groźby karalne, stosuje przemoc fizyczną lub psychiczną, nagaduje lub nachodzi. Wniosek o zakaz zbliżania się może obejmować nie tylko miejsce zamieszkania poszkodowanego, ale również miejsca, w których ten regularnie przebywa – zakład pracy, szkołę, przedszkole.

Orzekając zakaz zbliżania się, sąd wskazuje odległość od osób chronionych, którą skazany obowiązany jest zachować np. 10 metrów. Wraz z wnioskiem o orzeczenie zakazu zbliżania się poszkodowany może starać się o orzeczenie wobec sprawcy zakazu kontaktowania się osobiście oraz za pomocą środków komunikowania się na odległość, zakaz wstępu do mieszkania/domu i opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania/domu (eksmisja).

We wniosku o zakaz zbliżania się należy zawrzeć wszelkie istotne okoliczności oraz wskazać dowody na ich poparcie. Aby sąd mógł sprawnie zająć się sprawą, znaczenie ma rzetelne przygotowanie wniosku, dlatego przydatnym może okazać się wzór wniosku o zakaz zbliżania się.

Przygotowany przez nas wzór wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci zakazu zbliżania wystarczy jedynie uzupełnić i dostarczyć do sądu osobiście do biura podawczego lub listownie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Co to jest zakaz zbliżania się i na czym polega?

Zakaz zbliżania to środek karny, które reguluje Kodeksie karny, warto tutaj zasięgnąć do art. 41a kodeksu karnego, który stanowi główną regulację dotyczącą tego środka zapobiegawczego. Zakaz zbliżania to kara w postaci sankcji celem ochrony ofiary, która taki wniosek w sądzie złożyła.

Sąd wydając zakaz, określa odległość (najczęściej w metrach) jakiej skazany nie powinien przekraczać:

 Art. 41a § 4 kodeksu karnego

Orzekając zakaz zbliżania się do określonych osób, sąd wskazuje odległość od osób chronionych, którą skazany obowiązany jest zachować.

Czasem sąd wydaje wyrok w którym zakazuje skazanemu zakazu zbliżania się, jako zachowanie bezpiecznej odległości dla pokrzywdzonego, np. nie mniejszej niż 2 metry.

Za tego typu wyrokami przemawiają pewne trudności, które wynikają z dużego prawdopodobieństwa przypadkowego spotkania się pokrzywdzonego i skazanego w jednym pomieszczeniu, np. winda, autobus.

Na jak dług sąd orzeka zakaz zbliżanie się? minimalny okres to jeden rok, a maksymalny to 15 lat.

Jak uzyskać zakaz zbliżania?

Zakaz ten można uzyskać wyłącznie w sądzie. To sąd wydając wyrok, orzeka o zakazie zbliżania się. Wynika z tego jasno, że w pierwszej kolejności odbyć się musi rozprawa sądowa (postępowanie karne przeciwko stalkerowi). W rozprawie osoba pokrzywdzona wystąpić może jako świadek lub jako oskarżyciel posiłkowy.

Ofiara może oczywiście wnioskować za konkretną odległością na jaką skazany nie powinien się do niej zbliżać, jednak to od sądu zależeć będzie decyzja dotycząca tej odległości.

Co jeśli mieszkacie razem?

Składając wniosek o orzeczenie zakazu zbliżania się, jako osoba poszkodowana możesz starać się również, by sąd orzekł wobec sprawcy:

  • zakaz kontaktowania się osobiście,
  • zakaz kontaktowania się za pomocą środków komunikowania się na odległość,
  • zakaz wstępu do mieszkania lub domu,
  • oraz opuszczenie wspólnie zajmowanego mieszkania lub domu (eksmisja skazanego).

Podobne wzory:

1 opinia dla Wniosek o zakaz zbliżania się wzór

  1. M. Gałdzińska

    Dziękuję za pismo, z pozdrowieniami

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *