Wzór pisma do sąsiada o wycięcie drzewa

(3 opinie klienta)

15,00 

Jak napisać pismo do sąsiada o wycięcie drzewa? pismo powinno mieć charakter formalny, aby wzbudzić powagę sprawy, ale też nie może nakazywać wycięcia drzewa, bo sami nie mamy prawa, by tego od sąsiada żądać. Aby pomóc Ci w sporządzeniu takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma do sąsiada o wycięcie drzewa.

Kategoria:

Jak zmusić sąsiada do wycięcia drzewa, które powoduje problemy na naszej działce? drzewo może powodować przecież częściowe lub całkowite zacienienie naszej działki, może też powodować zagrożenie uszkodzenia budynków do nas należących, często konary drzewa sąsiada powodują opadanie liści, igliwia bądź owoców na nasz trawnik, często też pojawiają się na naszej działce korzenie drzewa, które z nami sąsiaduje. Drzewa w sąsiedztwie powodują też wyjałowienie naszej ziemi.

Bez względu na powody, dla których drzewo sąsiada przeszkadza nam w użytkowaniu terenu do nas należącego, powinniśmy wystąpić do sąsiada z pismem o wycięcie drzewa. Warto tutaj wyraźnie zaznaczyć, że wycinka drzewa może nastąpić wyłącznie na podstawie zezwolenia, które to wydaje lokalny urząd gminny na wniosek właściciela drzewa, a więc właściciela gruntu, na którym rośnie problematyczne drzewo.

Nie ma więc sensu składać pism do urzędu o wycinkę drzewa, które znajduje się na terenie posesji naszego sąsiada, pismo takie kierujemy bezpośrednio do naszego sąsiada!

Nie ulega też wątpliwości, że sami nie możemy wejść na teren sąsiedniej działki, by dokonać wycinki drzewa, bowiem w ten sposób narażamy się na poważną grzywnę. Wycinając drzewo samemu, łamiemy przecież dwa podstawowe prawa:

 1. dokonujemy wycinki drzewa bez zezwolenia ze strony lokalnego urzędu,
 2. dokonujemy wtargnięcia na prywatny teren bez pozwolenia.

Niestety lokalny urząd nie może nakazać sąsiadowi wycięcia drzewa, urzędy wydają tylko zezwolenia na wycinkę drzewa, nie ma więc sensu tracić czasu na pisanie wniosków do urzędu z prośbą o nakazanie sąsiadowi wycinki problematycznego drzewa.

W takim razie jak zmusić sąsiada do wycinki drzewa? na pewno składając pismo do sąsiada o wycięcie drzewa, warto powołać się na konkretne przepisy, a więc m.in. na art. 144 Kodeksu cywilnego, który mówi, że:

Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych

Jeśli więc drzewo na działce sąsiada w jakikolwiek sposób zakłóca Ci korzystanie z Twojej nieruchomości, poprzez np. zacienienie, możesz jak najbardziej powołać się na ten przepis. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu, przygotowaliśmy gotowy do wydrukowania i wypełnienia wzór pisma do sąsiada o wycięcie drzewa.

Na koniec zamieszczam jeszcze jeden bardzo przydatnym nam przepis:

Art. 150 [Korzenie, gałęzie, owoce] Kodeksu cywilnego:

Właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy gałęzi i owoców zwieszających się z sąsiedniego gruntu; jednakże w wypadku takim właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.

Jeśli więc przechodzące z sąsiedniej działki na naszą działkę korzenie bądź gałęzie przeszkadzają nam, możemy je obciąć, jednak pod warunkiem, że wcześniej pisemnie wezwiemy sąsiada do ich usunięcia, wyznaczając przy tym termin na realizację przycinki. Dlaczego pisemnie? aby mieć dowód w razie czego, że spełniliśmy wymogi dyktowane prawem (zawezwanie do wycinki).

Co ważne: wezwanie do wycinki drzewa bądź gałęzi najlepiej wysłać do sąsiada listem poleconym i zachować dowód nadania listu.

3 opinie dla Wzór pisma do sąsiada o wycięcie drzewa

 1. Dawidek D.

  Wzór pisma ok.

 2. Dawid Rębliński

  polecam pismo ok

 3. Maria Zawilska

  dziękuję!

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *