Wniosek o przesunięcie słupa energetycznego wzór

(5 opinii klienta)

15,00 

Jak napisać wniosek o przesunięcie słupa energetycznego? we wniosku powinno znaleźć się kilka bardzo ważnych elementów: oznaczenie stron, numer geodezyjny działki, kilka ważnych oświadczeń (np. nieposiadanie przez zakład energetyczny prawa do  władania naszą nieruchomością, zaniżanie wartości naszej nieruchomości gruntowej itd.).

Aby ułatwić Ci przygotowanie takiego wniosku, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o przesunięcie słupa energetycznego, do którego pobrania Cię zachęcam.

Kategoria:

Jak napisać wniosek o przesunięcie słupa energetycznego? zgodnie z art. 222 Kodeksu cywilnego, jako właściciel nieruchomości gruntowej możesz zażądać od operatora (Enea, Energa, Tauron, itd.) przesunięcia słupa w inne miejsce bądź jego całkowite usunięcie z Twojej działki.

Podstawa prawna:

Art. 222. Dział V. OCHRONA WŁASNOŚCI

§ 1. Właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.

§ 2. Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.

Zacytowany przepis Kodeksu cywilnego pozwala właścicielowi działki na przesunięcie bądź nawet usunięcie słupa z jego terenu, w obu przypadkach przesunięcie lub usunięcie słupa powinno poprzedzić pismo do naruszyciela (operatora energetycznego) o jego przesunięcie lub usunięcie.

W przypadku jednak gdyby właściciel słupa (operator energetyczny) nie zastosował się do żądania właściciela nieruchomości, należy wytoczyć powództwo, przy czym zaznaczyć należy, że roszczenie o przesunięcie lub usunięcie słupa nie ulega przedawnieniu.

Jak przesunąć słup na działce lub jak usunąć go z działki całkowicie? w pierwszej kolejności wysłać należy pismo do operatora, którego wzór przygotowaliśmy, następnie należy czekać cierpliwie na odpowiedź operatora.

W przypadku jednak odmowy przesunięcia słupa lub jego usunięcia należy wytoczyć powództwo w sądzie i przed sądem dochodzić swoich praw. Miejmy jednak nadzieję, że operator przesunie słup energetyczny zgodnie z naszymi żądaniami bądź usunie go, jeśli taka pojawi się prośba z naszej strony.

Problemy z słupem energetycznym na działce to bardzo powszechna uciążliwość, z którą borykają się tysiące właścicieli nieruchomości gruntowych w całej Polsce. Kwestia słupów energetycznych stawianych lata temu na prywatnych działkach – powraca jak bumerang, ponieważ właściciele gruntów są obecnie bardziej świadomi swoich praw niż ówcześni właściciele.

Warto zaznaczyć, że sprawa dotycząca słupa energetycznego na działce zawsze rozpatrywana jest przez operatora indywidualnie, tak samo koszty usunięcia słupa bądź jego przesunięcia operator będzie kalkulować osobno dla każdego przypadku i na podstawie tych wyliczeń, wyda decyzję.

Na koniec dodam tylko, że podanie o przesunięcie słupa energetycznego oprócz wskazania lokalizacji słupa za pomocą numeru geodezyjnego działki, zawierać musi informację, że dany zakład energetyczny (Tauron, Energa, Enea) nie posiada tytułu prawnego do korzystania z naszej działki, a znajdujący się na działce słup, ogranicza nam pełne korzystanie z posesji i zaniża wartość naszej nieruchomości.

Wszystkie inne dane oraz dodatkowe oświadczenia znajdziesz w przygotowanym przez nas wzorze wniosku.

Podobne wzory pism:

5 opinii dla Wniosek o przesunięcie słupa energetycznego wzór

 1. Daria

  Wzór wniosku spełnił moje oczekiwania, dostaliśmy wniosek od razu po zakupie, polecam i pozdrawiam

 2. AAndrzej Waleska

  wszystko ok pismo ok

 3. Konrad Tupalski

  Pismo zgodne z opisem.

 4. Ernest Drzemała

  Szybko i sprawnie.

 5. Bożena

  ok

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *