Pozostałe

Upomnienie, skarga i nagana dla pracownika – WZORY PISM [pobierz]

Zgodnie z art. 108 kodeksu pracy, pracodawca ma prawo wymierzyć pracownikowi karę porządkową za nieprzestrzeganie przez niego przepisów i zasad panujących w zakładzie pracy. Kara porządkowa może przybrać formę upomnienia, nagany dla pracownika, a nawet kary pieniężnej, są to środki porządkowe, których użyć może pracodawca celem zmobilizowania pracownika do przestrzegania zasad w zakładzie pracy. Upomnienie, …

Upomnienie, skarga i nagana dla pracownika – WZORY PISM [pobierz] Czytaj więcej »

Wniosek-o-umorzenie-należności-z-funduszu-alimentacyjnego-wzor-doc-pdf

Wniosek o umorzenie należności z funduszu alimentacyjnego WZÓR

W niektórych sytuacjach nawet dłużnik alimentacyjny może starać się o umorzenie swoich długów alimentacyjnych. Trzeba jednak pamiętać, że umorzeniu podlegają jedynie długi alimentacyjne względem funduszu alimentacyjnego. Długi alimentacyjne względem dzieci nie są umarzane przez żadne instytucje państwowe. Dłużnik alimentacyjny może jednak zawrzeć z uprawnionym do alimentacji ugodę alimentacyjną lub liczyć na przedawnienie alimentów. Natomiast należności …

Wniosek o umorzenie należności z funduszu alimentacyjnego WZÓR Czytaj więcej »

Wniosek-o-zwolnienie-z-opłat-za-DPS-wzór

Zwolnienie z odpłatności za pobyt w DPS – wzór pisma

Czy osoby bliskie podopiecznemu DPS zawsze muszą płacić za jego pobyt w ośrodku? Kiedy można otrzymać zwolnienie z opłaty za DPS oraz jakich formalności dopełnić, by nie ponosić kosztów za pobyt rodzica w DPS? To pytania, które często zadają czytelnicy naszego bloga. Ustawodawca przewidział sytuacje, kiedy właściwy organ może orzec o zwolnieniu z opłaty za …

Zwolnienie z odpłatności za pobyt w DPS – wzór pisma Czytaj więcej »

wniosek-o-warunkowe-przedterminowe-zwolnienie-wzor-doc-pdf

Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie wzór

Warunkowe zwolnienie daje szansę skazanemu na odbycie reszty orzeczonej kary nie w zakładzie karny, lecz na wolności. W czasie wykonywania warunkowego przedterminowego zwolnienia pozbawiony wolności ma szansę normalnie żyć, zajmować się rodziną i pracą. Musi jednak robić postępy resocjalizacyjne, a przede wszystkim współpracować z kuratorem sądowym, pod którego jest dozorem. Jeśli pozbawiony wolności przejdzie pozytywnie …

Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie wzór Czytaj więcej »

promesa-zatrudnienia-tymczasowo-aresztowanego-wzor-doc-pdf

Promesa zatrudnienia skazanego i tymczasowo aresztowanego WZÓR

Kodeks karny wykonawczy przewiduje możliwość podjęcia pracy przez osobę osadzoną. Korzyść z zatrudnienia skazanego i tymczasowo aresztowanego płynie zarówno dla niego samego, jak i dla zakładu karnego. Pozbawiony wolności, który wykonuje pracę, ma szansę na szybszą resocjalizację, uzyskanie dochodu oraz wcześniejsze wyjście z zakładu karnego. Szansę na opuszczenie więzienia przed czasem ma również osadzony, który …

Promesa zatrudnienia skazanego i tymczasowo aresztowanego WZÓR Czytaj więcej »

Skarga do Państwowej Inspekcji Pracy na brak wynagrodzenia wzór pisma [POBIERZ]

Jeśli wezwanie pracodawcy do wypłaty zaległego wynagrodzenia nie przynosi skutku, to należy poczynić poważniejsze kroki celem wyegzekwowania należności. Inspekcja pracy stoi na straży m.in. przepisów dotyczących zatrudnienia oraz wynagrodzenia pracowników. Jeśli pracodawca łamie któryś z przepisów, pozbawiając pracownika jego praw, należy powiadomić inspekcję pracy. Skarga do PIP Państwowa Inspekcja Pracy zareaguje tylko na wyraźną skargę …

Skarga do Państwowej Inspekcji Pracy na brak wynagrodzenia wzór pisma [POBIERZ] Czytaj więcej »

Wezwanie do zapłaty wynagrodzenia WZÓR [pobierz]

Jak odzyskać zaległe wynagrodzenie od byłego pracodawcy lub od pracodawcy, u którego wciąż pracujesz? Każdy pracodawca zobowiązany jest do terminowej zapłaty wynagrodzenia na rzecz pracownika za jego wykonaną pracę. Obowiązek do terminowego wypłacania wynagrodzenia wynika wprost z Kodeksu pracy, oraz umowy zawartej pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Brak wypłaty wynagrodzenia za wykonaną pracę, to naruszenie fundamentalnych …

Wezwanie do zapłaty wynagrodzenia WZÓR [pobierz] Czytaj więcej »

Rozwód cywilny a stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego

Rozwód cywilny a stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego – zasadnicze różnice

Według danych GUS, liczba rozwodów cywilnych w Polsce od 2008 r. utrzymuje na stałym poziomie, tj. co roku średnio 65 – 66 tys. par. Coraz więcej osób decyduje się jednak na wszczęcie przed sądem kościelnym procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Znaczny wzrost liczby wnoszonych skarg powodowych dostrzec można  szczególnie po wejściu w życie reformy papieża …

Rozwód cywilny a stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego – zasadnicze różnice Czytaj więcej »

Ile wynoszą odsetki ustawowe oraz maksymalne? [SPRAWDŹ]

Ile wynoszą odsetki ustawowe oraz maksymalne? Niejednokrotnie przeglądając oferty banków lub innych instytucji finansowych spotkaliśmy się z pojęciem odsetek. Świadomi swoich praw powinniśmy znać podstawowe regulacje tym zakresie. Raz po raz słyszymy bowiem o nieuczciwych praktykach rynkowych mających na celu uszczuplenie naszych kieszeni. Podstawową przyczyną takiej sytuacji jest niewiedza społeczeństwa połączona z pazernością firm. Ile …

Ile wynoszą odsetki ustawowe oraz maksymalne? [SPRAWDŹ] Czytaj więcej »

Prawo kanoniczne – stwierdzenie nieważności małżeństwa w procesie skróconym

Kiedy sprawa o stwierdzenie nieważności małżeństwa może zostać rozpoznana w procesie skróconym? W dniu 8 grudnia 2015 r. weszła w życie reforma papieża Franciszka, dotycząca zmian w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Nowe prawo przewiduje m.in. proces małżeński skrócony przed biskupem. Kompetencja orzekania w procesie skróconym przysługuje biskupowi, o ile skarga powodowa zostanie wniesiona przez …

Prawo kanoniczne – stwierdzenie nieważności małżeństwa w procesie skróconym Czytaj więcej »