Pozostałe

Rozwód cywilny a stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego

Rozwód cywilny a stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego – zasadnicze różnice

Według danych GUS, liczba rozwodów cywilnych w Polsce od 2008 r. utrzymuje na stałym poziomie, tj. co roku średnio 65 – 66 tys. par. Coraz więcej osób decyduje się jednak na wszczęcie przed sądem kościelnym procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Znaczny wzrost liczby wnoszonych skarg powodowych dostrzec można  szczególnie po wejściu w życie reformy papieża …

Rozwód cywilny a stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego – zasadnicze różnice Czytaj więcej »

Ile wynoszą odsetki ustawowe oraz maksymalne? [SPRAWDŹ]

Ile wynoszą odsetki ustawowe oraz maksymalne? Niejednokrotnie przeglądając oferty banków lub innych instytucji finansowych spotkaliśmy się z pojęciem odsetek. Świadomi swoich praw powinniśmy znać podstawowe regulacje tym zakresie. Raz po raz słyszymy bowiem o nieuczciwych praktykach rynkowych mających na celu uszczuplenie naszych kieszeni. Podstawową przyczyną takiej sytuacji jest niewiedza społeczeństwa połączona z pazernością firm. Ile …

Ile wynoszą odsetki ustawowe oraz maksymalne? [SPRAWDŹ] Czytaj więcej »

Prawo kanoniczne – stwierdzenie nieważności małżeństwa w procesie skróconym

Kiedy sprawa o stwierdzenie nieważności małżeństwa może zostać rozpoznana w procesie skróconym? W dniu 8 grudnia 2015 r. weszła w życie reforma papieża Franciszka, dotycząca zmian w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Nowe prawo przewiduje m.in. proces małżeński skrócony przed biskupem. Kompetencja orzekania w procesie skróconym przysługuje biskupowi, o ile skarga powodowa zostanie wniesiona przez …

Prawo kanoniczne – stwierdzenie nieważności małżeństwa w procesie skróconym Czytaj więcej »

po rozwód do biskupa

Po rozwód do biskupa…

Wiele osób będących tuż po rozwodzie cywilnym pragnie uregulować swą sytuację prawną również w Kościele. Szukają wówczas informacji i pomocy wśród znajomych oraz na forach internetowych, wpisując w wyszukiwarkę internetową frazy: „rozwód kościelny” lub „unieważnienie małżeństwa”. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, wyjaśniam, na czym polega proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa oraz podpowiadam, gdzie znaleźć można fachową …

Po rozwód do biskupa… Czytaj więcej »

pełnomocnictwo

Czym jest pełnomocnictwo? najważniejsze informacje! cz. I

W obrocie prawnym dopuszczalne jest działanie poprzez pełnomocnika, co oznacza, że pewnych czynności prawnych nie musimy dokonywać osobiście a poprzez osobę do tego umocowaną. Czym jest pełnomocnictwo? Pełnomocnictwo jest jednostronną czynnością prawną polegającą na umocowaniu danej osoby do działania w naszym imieniu i na naszą rzecz. Jednostronny charakter tej czynności oznacza, że do jej dokonania …

Czym jest pełnomocnictwo? najważniejsze informacje! cz. I Czytaj więcej »

Pozew o rozwód

Kompendium rozwodnika – prawne aspekty rozwodu

Przesłanki rozwodu. Zwykle wydaje się, że sytuacja, w której jeden z małżonków stosuje przemoc wobec drugiego lub innych domowników, nie wspiera utrzymania rodziny, uzależnia się od używek, zostaje skazany prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności, czy wreszcie zdradza, oznacza, że sąd rodzinny musi orzec o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód. Oczywiście najczęściej, w tego typu sytuacjach …

Kompendium rozwodnika – prawne aspekty rozwodu Czytaj więcej »

spożywanie_alkoholu_w_miejscu_publicznym

Zakaz spożywania alkoholu w miejscu publicznym, prawda czy mit?

Jednym z bardziej powszechnie znanych w naszym społeczeństwie wykroczeń jest spożywanie alkoholu w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Pytając się przeciętnego przechodnia o miejsca, w których nie wolno konsumować „napojów procentowych”, ten odpowie z pełnym przekonaniem „miejsca publiczne”. W niniejszym artykule pochylimy się nad problematyką prawną wskazanego zakazu, odpowiadając jednocześnie na pytanie, które może dla wielu …

Zakaz spożywania alkoholu w miejscu publicznym, prawda czy mit? Czytaj więcej »

refundacja okularów przez pracodawcę

Refundacja okularów przez pracodawcę – obowiązek pracodawcy

Obowiązki pracodawcy. Zgodnie z Kodeksem pracy (dalej: “k.p.”), obowiązkiem każdego pracodawcy jest nieodpłatne dostarczenie pracownikowi środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informowanie go o sposobach posługiwania się tymi środkami (art. 2376 § 1 k.p.). Obowiązki pracodawcy Pracodawca jest ponadto obowiązany dostarczyć pracownikowi środki ochrony …

Refundacja okularów przez pracodawcę – obowiązek pracodawcy Czytaj więcej »

Kiedy mam prawo do zachowku po rodzicach?

Kiedy mam prawo do zachowku po rodzicach?

Zachowek jest to wartość udziału spadkowego, który przypadałby osobie bliskiej spadkodawcy przy dziedziczeniu ustawowym. Zachowkowi został już poświęcony osobny artykuł, do lektury którego zapraszam. Komu przysługuje zachowek po rodzicach? W pierwszej kolejności zachowek przysługuje zstępnym spadkodawcy (dzieciom), następnie zaś małżonkowi oraz rodzicom. Kiedy powstaje uprawnienie do zachowku? Danej osobie przysługuje zachowek, gdy nie otrzymał on …

Kiedy mam prawo do zachowku po rodzicach? Czytaj więcej »

Jakie są różnice pomiędzy zadatkiem a zaliczką?

Zadatek czy zaliczka? jaka jest między nimi różnica? [SPRAWDŹ]

Zadatek czy zaliczka? Co jest dla mnie korzystniejsze? Zarówno zadatek, jak i zaliczka to zastrzeżenia umowne stanowiące pewnego rodzaju „przedpłaty” dokonywane przed zawarciem umowy. Obie te instytucje znacząco różnią się od siebie, jednakże często są one mylone, a określające je terminy błędnie stosowane jako synonimy. Czym jest zadatek? Zadatek jest formą wzmocnienia zobowiązania, jego ochrony, …

Zadatek czy zaliczka? jaka jest między nimi różnica? [SPRAWDŹ] Czytaj więcej »